Zoek
Filters
Close

Grip op leren met Ik leer leren-training

Iedereen kan leren, maar soms gaat dat niet vanzelf. Dan kunnen concentratie- of motivatieproblemen ontstaan, maar ook faalangst of zelfs weerstand tegen huiswerk en leren in het algemeen. 

In zulke gevallen helpt het niet om in te zoomen op de probleemvakken zelf. De oplossing om te onderzoeken hoe een student het beste leert. Want elke jongere heeft een eigen leerstijl. Door te ontdekken hoe hij of zij de lesstof het beste tot zich neemt, kun je die vaardigheden bewust inzetten. Dit bieden wij in de Ik leer leren-training.

Ik leer leren is een training voor jongeren vanaf 11 jaar. De training richt zich op alle processen die nodig zijn om te kunnen leren: concentratie, motivatie, planning en een slimme afwisseling tussen inspanning en ontspanning. 

De jongeren krijgen inzicht in hun meest effectieve manier van leren en bijvoorbeeld ook in wáár ze het beste kunnen leren. De training pakt effectief faalangst aan en vergroot het zelfvertrouwen.

We maken gebruik van aansprekende tools om uw zoon of dochter er meer bij te betrekken. Middels de zgn. tutor app kunt u eenvoudig afspraken inzien en eventueel wijzigen. Ook vorderingen worden hier in bijgehouden. 

Tijdens de 5 bijeenkomsten reflecteren de jongeren op het plannen, controleren en evalueren van het leerproces. Door deze reflectie ontdekken jongeren wat wél en niet werkt. Dit is cruciaal voor het proces van leren leren. Met de Ik leer leren-training krijgen jongeren grip op het leren en gaat hte leren makkelijker en sneller. Zo blijft er tijd over voor sport, vrienden en hobby's.

De training bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten en kost € 199,- per persoon, incl. werkboek. De training kan ook individueel gevolgd worden.